OTSI

Rannatee vallad

Aegade hämarusest nimetatakse siinset kanti junnumaaks, umbes nagu mulgimaa või setumaa.... Nagu ühele suurele maale kohane, elasid siis ja elavad nüüdki siin erinevad rahvakillud: puujunnlased, kivijunnlased, pussjunnlased jne.

Siinsed alad kuni Pärnu linnani kuulusid iidse ja mõjuvõimsa Soontagana kihelkonna valdustesse. Asus siin ka üks viimastena vallutatud muinaseestlaste kantse – Soontagana maalinn. Soode keskel asuvasse maalinna viinud väga salajane veealune tee. Täna ümbritseb iidset linnusemäge kaunis pärandkultuurmaastik – niidud, vanad talukohad ja kiviaiad. Lisaks mõnusale jalutuskäigule ja kaunitele vaadetele ootavad külastajaid lõkkekohad ja matkaonn.

Auväärses eas Mihkli kiriku kohta arvatakse aga, et seal isegi Läti Hendrik ametis olnud. Mihkli kirik ehitati poliitiliselt mõjukasse Soontagana muinaskihelkonda juba 13. sajandi lõpus ja on seega kogu Lääne-Eesti vanimaid ja omapärasemaid ehitisi.

Koonga vallas asub ka üks Eesti ja kogu Euroopa suurimaid puisniite. Nedrema puisniidu niidetava ala suurus on kasvanud ligi 100 hektarini ning niidu väärtuseid tutvustab õpperada. Külastada soovitame ka ligi 300-aastast Mihkli tammikut ja Pärdimäge, mis on Lääne-Eesti tasandiku kõrgeim koht. Külastajal on võimalik Pärdimäel telkida ja lõket teha.

Parim võimalus tutvuda lähemalt Koonga valla kultuuri- ja ajalooväärtustega on kaasa teha Oidremaa mõisa poolt korraldataval jalgrattamatkal.

Omaette märkimist väärib pikkade traditsioonidega Mihkli laat, mis taaselustati 1989. aastal. Ajalooliselt on laat toimunud Mihklipäeval, sügisel, kus kaubeldi nii loomade kui ka põllusaadustega. Tänapäeval korraldatakse laata suvel ning eriliseks muudab selle ehtne külalaada õhkkond.

Viimastel aastatel on tähelepanu pälvinud taas “üleslaotud” Pikavere küla. Pikavere muudavad eriliseks tema kiviaiad, mis moodustavad tänavaid  ja millega on märgistatud kruntide ja põldude piirid. Pikaveres leidub muudki vaatamisväärset - näiteks 1830. aastal ehitatud Vennastekoguduse palvemaja, mis on oma algse kuju tänapäevani säilitanud. Pikavere on valitud nii Pärnumaa kauniks koduks kui ka Pärnumaa aasta külaks 2006.

Valla majanduselu parimad päevad jäävad paraku kolhoosiaegadesse, mis ei tähenda muidugi, et kohalik rahvas oleks nina norgu lasknud. Tegeletakse palkmajade valmistamisega, maakonnas ja linnas on hästi tuntud Koonga Puidu kvaliteetsed tooted, traditsiooniline põllumajanduski ei ole kuhugi kadunud. Suured lootused on kohalikul maavaral - turbal, samuti on siinkandis kvaliteetne dolomiit.