OTSI

Rannatee vallad

Kihnu ainulaadsed, osaliselt tänapäevani säilinud iidsed traditsioonid ja elulaad on kantud UNESCO kultuuripärandi meistriteoste nimekirja. Tänapäeva Kihnu on omapärane sulam kaasajast ja minevikust. Nii kannavad saare naised igapäevaselt enda kootud rahvariideseelikuid, körte; väiksed lapsed oskavad Kihnu tantse ja laule ning Kihnu keelemurret õpetatakse koolitundides. Tänu UNESCO tähelepanule on ellukutsutud sihtasutus Kihnu Kultuuriruum, mille ülesandeks on Kihnu kultuuri hoidmine ja arendamine.

Traditsiooniliselt on kihnlaste peamised tegevusalad olnud seotud kala- ja hülgepüügiga. Tänapäeval on lisaks kalandusele oluline elatusallikas ka turism, sest Kihnust on kujunenud üks köitvamaid külastuskohti Eestimaal. Olulisemad kalapüügi ja töötlemisega seotud ettevõtted on Kihnu Kala ja Kihnu Külmhoone. Turismigruppide vastuvõtmisega ning reiside organiseerimisega tegeleb Kihnurand AS, lisaks leidub siin hulgaliselt väikesi majutusettevõtteid.

Kihnu saare kultuuri keskpunktiks on omapärase arhitektuuriga rahvamaja, kuhu armastavad sisse astuda ka saare külalised. Külastajate päralt on eripalgelised näitused, lisaks asub siin raamatukogu, avalik internetipunkt ja vallavalitsus.

Rahvamaja lähedusse jäävad ka Kihnu ajalugu ja kultuuritraditsioone tutvustav muuseum ning kirik. Kihnu kirikut kroonib õigeusu kirikutele kohaselt uhke sibulkuppel ning kirikulisi võtab vastu värvilistest tellistest laotud värav. Sama püha koht kui kirik on kihnlaste jaoks kalmistu. Sinna minnakse vaikselt, mitte kunagi pärast päikese loojumist, et surnuid mitte häirida. Surnuaia peavärava lähedale on maetud kuulus kapten Enn Uuuetoa ehk Kihnu Jõnn, kelle põrm toodi Taanist Kihnu 1992.a. Jõnnu mälestuskivi on püstitatud kapteni kodukohta Rootsikülla märkimaks kange mehe sünnikohta. Kihnus ei jäeta külastamata ka Kihnu tuletorni. Tuletorn asub maalilisel Pitkänä neemel saare lõunatipus.

Kihnu saart ümbritsev meri on madal ja kivine, saare ümber on rohkesti väikeseid laide ning madalaid seljandikke. Kõige kaunimad, Sangelaiud, on looduskaitse alla võetud. Nii Kihnu saar, ümbritsev meri koos laidudega on paljude lindude pesitsusalaks. Seetõttu on Kihnu väin nimetatud rahvusvahelise tähtsusega linnualaks.

Parim viis väikese Kihnu saarega tutvumiseks on rentida saarel jalgratas või võtta see juba mandrilt kaasa. Ainulaadne kogemus on ekskursioon veoautokastis ning kalalõuna värskes õhus.