OTSI

Kultuurigurmaanile

1680. aastal valminud Audru Püha Risti kirik on üks vähestest 17. sajandil säilinud maakirikutest Eestis. Barokset heledalt krohvitud kivikirikut kroonib kõrge ja saleda gooti telkkiivriga torn. Avara kirikusaali kohal kõrgub kaunis peegelvõlvlagi. Gustav Biermanni altarimaali „Kristul ristil” annetas kirikule 1872. aastal Audru mõisaproua Pilar von Pilchau. Audru kirik on ehitatud suure kirikuehitaja Magnus Gadriel de la Gardie, kes ehitas Rootsis 37 kirikut, patronaaži all.

1874. aastal, Häädemeeste õigeusu kirikuga umbes samal ajal valminud Häädemeeste Miikaeli luterlik kirik sai küll väiksem, kuid arhitektuuriliselt esimesele vääriline vastane. Historitsistlik-eklektilises laadis maakivikirikut elavdavad punasest tellistest detailid. Rahvajutu põhjal lubanud kohalikud jõukad laevaomanikud osta vajaliku katusematerjali, kiriku ehitajad otsustasid võtta reederitelt maksimumi ja valisid kalleima!

1840ndatel aastatel vahetas 80% Häädemeeste rahvast luteriusu õigeusu vastu lootuses saada valitseja, Vene keisri, usku siirdumisega endale maatükk. Selline üleskutse toimus üle Eesti. Ümbruskonna esimene õigeusu kogudus, Häädemeeste, loodi 1849. aastal. Kirikuhoone valmis aastal 1872. Issandamuutmise apostliku-õigeusu kiriku kõrgemaks tipuks on sibulkupliga kellatorn läänesissepääsu kohal. Interjööri uhkuseks on rikkaliku dekooriga kolmekorruseline eklektilises stiilis ikonostaas.

1784. aastal ehitatud Kihnu kirik on üks vähestest õigeusu kirikutest, mis on kohandatud selleks luterlikust sakraalhoonest. Aastatel 1846-1847 läksid kihlased peaaegu täies koosseisus õigeusku üle. Tsaar Nikolai I käsul anti luteri kirikuhoone õigeusu kogudusele ning kellatornile ehitati sibulkuppel. Kirikus sees saab imetleda kogu ruumi laiuse ulatuses lihtsat, kuid kaunist ikonostaasi.

Mihkli kirik ehitati Soontagana muinaskihelkonda juba 13. sajandil ja on seega kogu Lääne-Eesti vanimaid ja omapärasemaid ehitisi. Tänase nelinurkse kellatorni sai kirik 18. saj, sel aja müüriti kinni ka kiriku põrandaalused hauakambrid. Kirikaia müüri sisse jääb vana kalmistu. Kuulus Läti Henrik, Eesti ja Läti ristiusustamist ja muistset vababusvõitlust kajastava kroonika (1180-1227) autor, oli siin esimeseks preestriks.

Imposantne maakividest ja võimsate kuplitega Pootsi-Kõpu Püha Kolmainsuse apostliku-õigeusu kirik valmis 1873. aastal. Barokse hõnguga kirikuhoone on arhitektuurselt Pärnumaal küllaltki erandlik, kuna puudub jumalakoja peasissepääsu kohal kõrguv kellatorn. Tänapäeval võib kirikus kuulata aeg-ajal korraldatavaid kõrgekvaliteedilisi kirikukontserte.

Kui 19. saj teisel poolel ehitatud õigeusu kirikud olid reeglina kiviehitised, siis 1864 valminud Seliste kirik on kargelt askeetlik puuehitis, mille sisekujundus on samuti lihtne ja kaunistusteta. Kiriku ehitasid valmis Riia mungad, kes tõid kirikudetailid Riiast kohale talvel üle jää ja ehitasid hooned siin üles.Tänaseks jääb väike punaseks võõbatud kirik silma igale teelisele ning meelitab sisseastuma igaüht.

1872. aastal valminud Tahkuranna Jumalaema Uinumise apostliku-õigeusu kirik on arhitektuuriliselt Eesti oludes küllaltki haruldane. Ehituseks on kasutatud punast tellist ilma maakivideta, kuid õigeusu kirikute puhul on neid seni kasutatud traditsiooniliselt koos. Tahkuranna kirikus on ristitud Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts.

Praegune maakivist Tõstamaa Maarja luteri kirik ehitati puukiriku asemele aastatel 1763-1768. Sihvakas kirikutorn oli mere- ja kalameestele tähtsaim maamärk Kihnu väinas. Hoone on ehitatud vesiliivpinnasele, mis on aegade jooksul põhjustanud vajumist ja varinguid. Seda võib seletada ka kohaliku legendiga, mille järgi juhul, kui külas on enne kõrts kui kirik, siis kirik ei püsi!

1861. aastal valminud Varbla Urbanuse luteri kirik on valgeks krohvitud lihtne ühelööviline, saleda telkkiivriga kaetud torni ja kõrgete kitsaste akendega neogooti hoone. Pühakoja tagasihoidlikule välisilmele vastandub aga küllaltki rikkalik rannarootsi kirikute stiilis interjöör. Sisenedes satub külastaja kui kummuli keeratud paati – sellise mulje jätavad allapoole kaardus laetalad ja lae pikilaudis.