OTSI

Loodusmatkad

Rannapuhkuse kõrval pakub Kabli vaheldust igale loodushuvilisele. RMK Kabli looduskeskus ja teabepunkti töötajad jagavad lahkesti infot RMK puhkealade ja seal paiknevate objektide ja matkaradade kohta. Keskuses on palju loodusteemalisi raamatuid, CD-plaate ja videokassette, samuti põnevaid väljapanekuid. Looduskeskuse kõrvalt algab 1,8 km pikkune  Kabli looduse õpperada. Rada on sobilik ka väikestele lastele ning rahulikus tempos läbimiseks kulub sellele 1-1,5 tundi. Siin võib vaadelda Edala Eesti rannikualadele iseloomulikke ja haruldasi taimeliike, mitmekesiseid maastikke, erinevaid elupaiku, sh vääriselupaiku. Rada möödub pesakastimaailmast ja rannaniidust ning jõuab välja Kabli lindude rõngastamisjaamani. Linnujaama suur Helgolandi tüüpi mõrd, millega linde püütakse, jääb teeääres silma igale reisijale. Siin uuritakse lisaks lindude rändele ka nahkhiirte, kiilide ning päevaliblikate rändeliikumisi. Lindude visuaalvaatluste hõlbustamiseks on linnujaama kõrval linnutorn ning rannikul asuv vaateplatvorm veelindude imetlemiseks.

RMK Kabli Looduskeskus
Kabli küla, Häädemeeste vald
+372 505 8242
kabli.looduskeskus@rmk.ee

View Romantiline Rannatee in a larger map